سیستم دانخوری

بررسی علل ضعف و مشکلات پا در مرغ گوشتی

 • ضعف پا داراي علل عضلاني- اسكلتي و عصبي است :
 • علل عضلاني مثل كمبود ويتامين E كه منجر به تحليل عضلاني مي‌شود و خونريزي عضلاني مثلاً در گامبورو
 • علل عصبي مثل كمبود ويتامين B يا فلج پا و گردن و بال در نيوكاسل يا فلج شدن (فلاسيد) در بوتوليسم كه باعث فلج گردن، پا و پلك سوم مي‌شود.
 • علل اسكلتي خود شامل علل استخواني و علل غضروفي (مفصلي) مي‌گردد.
 • جوجه‌هاي گوشتي سريع‌الرشد به علت آسيب صفحه رشد دچار دفرماسيون استخوان و اختلال رشد مي‌شوند. مادران گوشتي هم به علت رشد روزافزون دچار اختلالات دژنراتيو مفاصل و جراحات استئوكندروتيك در مفصل اپي‌‌فيز مي‌شوند.
 • مرغان تخم‌گذار هم ممكن است به شكنندگي استخوان و استئوپروز به علل متابوليك دچار شوند.
 • اما اختلالات رشد استخواني در مرغان گوشتي مي‌تواند عفوني يا غيرعفوني باشد. علل عفوني باعث استئوميليت و آرتريت مي‌شوند ولي علل غيرعفوني باعث دفرماسيون استخوان‌ها- ديسكندروپلاري و ريكتز- استئوكندروزيس و كندروديستروفي مي‌شوند.
 • استئوكندروزيس همان استخواني نشدن غضروف‌ها با منشأ نامعلوم است كه گاهي ناشي از انسداد و ترمبوز عروقي است. در اين عارضه شكاف‌هاي كوچك و كانوني در غضروف‌هاي صفحه رشد و مفاصل ديده مي‌شود.
 • ديسكندروپلاري هم رشد نامنظم و نابجاي غضروف‌هاي اپي‌فيز و متافيز است در جوجه‌گوشتي و بوقلمون‌هاي جوان به شكل يك برجستگي هرمي غضروفي است كه به داخل متافيز هم حركت مي‌كند كه يكي از علل آن انسداد عروق و علت دوم اسيدوز متابوليك ناشي از افزودن كلريد و فسفات به جيره بدون افزايش همزمان K و Na است. علت سوم هم نيروهاي بيومكانيكي مثل افزايش وزن و فشار به صفحه رشد است. علت چهارم هم سموم قارچي (مايكوتوكسين‌ها) است كه با تجويز مس و روي با آن مي‌توان مقابله نمود.
 • در مرغ گوشتي و بوقلمون به خصوص خروس‌ها معمولاً قسمت فوقاني درشت‌ني تغيير شكل مي‌يابد غضروف اضافي پيدا مي‌كند و سر آن به طرف عقب خم مي‌شود. غضروف اضافي در رأس استخوان ران نفوذ مي‌كند.
 • ريكتز به علت كمبود d3، Ca ، pوعدم تعادل آنها منجر به استخواني نشدن استخوان‌ها و لنگش مي‌شود اين عارضه معمولاً در 2 هفتگي رخ مي‌دهد كه خود مي‌تواند به ديسكندروپلاري در سن 4 هفتگي منجر شود.
 • كندروديستروفي كوتاه شدن استخوان‌هاي طويل به علت كمبود Mn و ويتامين B و E است.
 • نكروز استخوان سر ران (نكروز كنديل) در 65- 30 روزگي اتفاق مي‌افتد كه گردن استخوان ران شكننده و غضروف آن قهوه‌اي رنگ و داراي خلل و فرج مي‌باشد. گاهي اين عارضه ناشي از آرتريت يا استئوميليت عفوني است كه همراه است با درگيري بافت‌هاي اطراف. تكثير باكتريهايي مثل استاف، اي‌كولاي و سالمونلا در عروق غضروف ايجاد ترمبوز مي‌كنند.
 • واروس انحناي جانبي پا در ناحيه مفصل خرگوشي به طرف داخل و والگوس اين انحنا به خارج است.
 • عوامل تغذيه‌اي اختلالات اسكلتي:
 • افزايش تانن باعث آرتريت در مفصل خرگوشي و انحناي استخوان درشت‌نی- مچ پای  مي‌شود.
 • كاهش پروتئين و اسيدآمينه‌هاي گوگرد دار اين اختلالات را كاهش مي‌‌دهد.
 • افزايش ويتامين A به علت اتتاگونيسم با ويتامين D موجب جراحات راشیتیسمی مي‌شود.
 •  كاهش ريبوفلاوين، ميلين عصب سياتيك را تحليل مي برد و باعث فلج مي‌شود.
 •  حرارت زياد و سرما نيز ايجاد اختلال در حركت مي كنند.
 • نور مداوم و شبانه‌روزي هم اختلال‌ها را مي‌افزايد.
 • پروزيس به علت كمبود – Mn كولين- نياسين يا بيوتين در طيور باعث لغزش تاندون و خروج وتر عضله دوقلو از قرقره مفصل خرگوشي و انحراف پا به جانب (يك يا دو طرفي) به خصوص در دوره‌هاي سرعت رشد و در گله‌هايي كه با ذرت زياد تغذيه مي‌شوند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *